Rita Spijker en Lucie Besselink ontwerpen rituelen
-
Wij houden ervan om dingen bijzonder te maken. Door licht op betekenisvolle momenten te zetten isoleer je die gebeurtenis. Door een gebeurtenis te isoleren en aandacht te geven verrijk en bekrachtig je de betekenis ervan. De manier waarop we iets in het licht willen zetten varieert. Iets waar je blij mee bent en wat je met de hele wereld wilt delen kan in het volle zonlicht staan. Voor iets droevigs waar je respectvol afscheid van wilt nemen past beter het indirecte maanlicht.
-
Wat we willen en kunnen
-
We willen dat ons het volgende verzoek wordt gedaan: 'Verzin iets bijzonders voor ons, waardoor wij een belangrijk moment kunnen bekrachtigen.' We zetten onze eigen creativiteit en expertise in, en we maken gebruik van ons uitgebreide netwerk van schilders, muzikanten, zangdocenten, decorbouwers, acteurs, regisseurs en cateraars. Wij hebben beiden jarenlange ervaring met coachen, trainen en ontwikkelen van talent.
-
Ons speelveld
-
Wij richten ons op werksituaties. Het kan gaan om een fusie tussen teams, waarvoor een soort afscheid van de oude identiteit nodig is en het verwelkomen van de nieuwe. Of om een nieuwe koers van een organisatie, of om het vieren van goede jaarresultaten. Ook kunnen we individuele werknemers ondersteunen, bijvoorbeeld met de vraag hoe je goed afscheid van je collega's kunt nemen. Of , hoe je met je collega's viert dat je hun teamleider bent geworden.
-
Rita Spijker
-
Rita Spijker is schrijfster van drie succesvolle romans en zij brengt terugspeeltheater.