Coaching/supervisie
-
Bij persoonlijke coaching staat de individuele ontwikkeling centraal. Je wilt veranderen. Durf je het ook? Mag het van jezelf, en van de omgeving? Hoe kun je het? Welke patronen van jezelf helpen en ondersteunen je, welke patronen hinderen je? Hoe ga je dit nu aanpakken?
-
Wanneer
-
Wanneer mensen van baan willen veranderen of als ze vast dreigen te raken in hun werk kan individuele coaching net die steun in de rug zijn die mensen verder helpt. Ook kan het helpen om na ziekte de draad weer op te pakken of om uitval in het werk te voorkomen.
Managers en leidinggevenden hebben vaak een dubbele verantwoordelijkheid. Zij moeten in een veranderende omgeving nieuwe wegen zoeken om hun functie vorm te geven. Tegelijk begeleiden zij hun medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling en taakuitvoering. Individuele coaching is een effectief middel om deze competenties te ontwikkelen.
-
Metaprofielanalyse
-
Iedereen heeft een geheel verschillende manier van denken. Zelfs als mensen inhoudelijk precies hetzelfde denken, doen ze dat op een verschillende manier. Hoe iemand denkt in een bepaalde situatie bepaalt wat hij waarneemt en wat hij over het hoofd ziet, wat hij voelt en uiteindelijk wat hij doet. Metaprofiel MindSonar® is een methode waarmee denkstijlen gemeten kunnen worden. Je kunt dit gebruiken voor allerlei doelen, bijvoorbeeld om de samenwerking in een team te verbeteren, bij werving en selectie, bij conflicthantering en voor het maken van keuzes in een loopbaantraject. Ik ben geregistreerd deskundige.
-
Workshops, Teambegeleiding en Training
-
Sinds ik als zelfstandige ben gevestigd, heb ik verschillende cursussen ontwikkeld. Onder meer presentatietrainingen, en train-de-trainer cursussen voor omgaan met ziekteverzuim in het onderwijs. Aan personeelsconsulenten gaf ik training over loopbaanbeleid en loopbaaninstrumenten. Ik begeleid intervisiegroepen en ondersteun teams en teamleden bij conflictbeheersing. Voor organisaties in verandering ontwerp ik werkconferenties en ik zit deze voor.
-
Ik ben NLP trainer, o.a. bij het IEP te Nijmegen